W ostatni czwartek (15.03) grupa „Małych Akademików” odbyła  pierwsze (z dziesięciu) spotkanie z panią inż. Olą w ramach projektu Archi-przygody. Temat zajęć brzmiał: Ja i moje otoczenie. Na początku dzieci dowiedziały na czym polega praca architekta, co to jest projekt, jaka jest różnica pomiędzy planszą, a makietą. Po krótkiej zabawie dzieci przystąpiły do pracy. Celem dzisiejszych zajęć było wzmocnienie postrzegania samego siebie w powiązaniu z dostrzeganiem tego, co uznajemy za pozytywne w otoczeniu; zwrócenie uwagi na współzależność człowiek –środowisko życia. Dzieci miały za zadanie narysować swój autoportret oraz ulubione miejsce tylko przy użyciu czarnego markera, aby rysunek był czytelny jak prace architektów.

 

 

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań