Baśniowe Ludki

Przedszkole wita nas!

 • Zapoznanie dzieci z budynkiem, salą, najbliższym otoczeniem, nauczycielami, rówieśnikami
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie, przygotowanie do zawarcia kodeksu grupowego
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu i budowaniu dobrego samopoczucia, w tym budowanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci
 • Kształtowanie świadomości własnego :JA” oraz orientacji przestrzennej
 • Przeliczanie w zakresie 1-3, rozpoznawanie kolorów (diagnoza nauczyciela)
 • Kształtowanie lub utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i kulturalnych (toaleta, łazienka, szatnia, sala)
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Wychowanie zdrowotne:
 • Codzienne ćwiczenia poranne
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf, chustek, obręczy
 • Zabawy muzyczno- ruchowe (rytmika)
 • Spacery po najbliższej okolicy
 • Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego

 

 

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań