Mali Akademicy

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań