Szpaczki

 

Mamy dopiero 3 lata, mimo to od pierwszych dni uczymy się samodzielności podczas jedzenia, ubierania, rozbierania, a także czynności higienicznych. Chętnie bierzemy udział w zajęciach, które przygotowuje dla nas pani Patrycja, pani dyrektor Wanda oraz pani Anastazja. Mamy wiele ciekawy zajęć dodatkowych: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia. Największą radość sprawia nam czas, który spędzamy podczas wspólnej zabawy, wtedy budujemy budowle z klocków, układamy ciekawe trasy dla pociągów, bawimy się lalkami, samochodami oraz rozwijamy pamięć i spostrzegawczość przy grach planszowych. Codziennie bawią się z nami i opiekują Panie: pani dyrektor Wanda, Patrycja, Anastazja i Zosia.


MARZEC

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu na boisku przedszkolnym.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań