Szpaczki

Mamy dopiero 3 lata, mimo to od pierwszych dni uczymy się samodzielności podczas jedzenia, ubierania, rozbierania, a także czynności higienicznych. Chętnie bierzemy udział w zajęciach, które przygotowuje dla nas pani Patrycja, pani dyrektor Wanda oraz pani Anastazja. Mamy wiele ciekawy zajęć dodatkowych: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia. Największą radość sprawia nam czas, który spędzamy podczas wspólnej zabawy, wtedy budujemy budowle z klocków, układamy ciekawe trasy dla pociągów, bawimy się lalkami, samochodami oraz rozwijamy pamięć i spostrzegawczość przy grach planszowych. Codziennie bawią się z nami i opiekują Panie: pani dyrektor Wanda, Patrycja, Anastazja i Zosia.


 

ZAŁOŻENIA NA LISTOPAD

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

 • Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości.

 • Poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

 • Poznawanie członków swojej rodziny i ról przez nich pełnionych.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie określania położenia przedmiotów w przestrzeni wysoko, nisko, nad, pod.

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań