Szpaczki

 

Mamy dopiero 3 lata, mimo to od pierwszych dni uczymy się samodzielności podczas jedzenia, ubierania, rozbierania, a także czynności higienicznych. Chętnie bierzemy udział w zajęciach, które przygotowuje dla nas pani Patrycja, pani dyrektor Wanda oraz pani Anastazja. Mamy wiele ciekawy zajęć dodatkowych: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia. Największą radość sprawia nam czas, który spędzamy podczas wspólnej zabawy, wtedy budujemy budowle z klocków, układamy ciekawe trasy dla pociągów, bawimy się lalkami, samochodami oraz rozwijamy pamięć i spostrzegawczość przy grach planszowych. Codziennie bawią się z nami i opiekują Panie: pani dyrektor Wanda, Patrycja, Anastazja i Zosia.


ZAŁOŻENIA NA STYCZEŃ

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Uświadamianie następstwa pór roku.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.

 • Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 • Wzmacnianie relacji rodzinnych.

 • Klasyfikacja przedmiotów według koloru; próba nazwania kolorów podstawowych.

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi określania miejsca położenia i wielkości przedmiotów.

 • Dokonywanie obserwacji przyrodniczych, analiza i wyciąganie wniosków.

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań