SZANOWNI RODZICE !

 

NOWY ROK SZKOLNY DLA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 21

 

Rodzice dzieci nowo przyjętych do Przedszkola nr 21 zobowiązani są do pobrania z naszej strony internetowej następujących dokumentów;

  1. Deklaracja korzystania z edukacji przedszkolnej
  2. Oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do przedszkola.
  3. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Wypełnione i podpisane  dokumenty należy dostarczyć do przedszkola, wrzucając do skrzynki pocztowej.

Dziękuję, dyrektor przedszkola

 

DEKLARACJA 2020

OŚWIADCZENIE RODZICA

Upowaznienie do odbioru dziecka – Klauzulę informacyjną należy przekazać osobie upoważnionej do odbioru dziecka

 

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań