Drodzy Rodzice , Kochane Dzieci Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Moda Covidowa”

Termin oddawania prac do 5 marca 2021

CELE KONKURSU:

 • promowanie i popularyzowanie swojej placówki w szerszym otoczeniu społecznym,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 • promowanie talentów plastycznych przez umożliwianie prezentacji twórczości dzieci,
 • rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią jako formy utrwalania rzeczywistości.
   

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat,
 • ramka zdjęcia musi być wykonana własnoręcznie przez dziecko,
 • format zdjęcia oraz całej pracy jest dowolny,
 • technika wykonania ramki jest dowolna,
 • dopuszcza się wykonanie zdjęcia przez osobę dorosłą.
 • prace należy przekazać do nauczycielk  wraz z wypełnioną metryczką, zawierającą imię, nazwisko i wiek  autora zdjęcia, imię i nazwisko opiekuna.Rodzic / opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie fotograficznym podpisując się na metryczce. Metryczkę proszę przykleić na odwrocie pracy,
 • wszystkie prace zostaną wystawione w holu przedszkola i wystawione na stronie internetiwej
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  stronie internetowej placówki.

KRYTERIA OCENY:

 • zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu,
 • pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki zdjęcia przez dziecko,
 • estetyka wykonania całości pracy.
Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań