Szanowni Rodzice,

Uprzejmie przypominamy, że jak co roku należy złożyć Potwierdzenie woli w Sekretariacie przedszkola na nowy rok szkolny. Dotyczy to WSZYSTKICH DZIECI uczęszczających do przedszkola w tym roku szkolnym. Niezłożenie Potwierdzenia woli (“Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”) w terminie 09.03.2021 – 15.03.2021 do godz. 12:00 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od września 2021!!! Potwierdzenia można pobrać w przedszkolu lub na stronie przedszkola w zakładce Rekrutacja.

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań