POTWIERDZENIA WOLI

POTWIERDZENIA WOLI

W dniach od 07.03.2022 r. do 11.03.2022 r. będzie można złożyć w Sekretariacie Przedszkola nr 21 Potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego. Potwierdzenie powinien złożyć każdy Rodzic dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola, który chce, aby jego dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023.

Brak złożonego w terminie Potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu od września 2022 r.

Wirtualny spacer

Skip to content