INFORMACJE DLA RODZICÓW

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu kart

STR-1.pdf

STR2

str3

Opłaty za przedszkole

Opłata składa się z dwóch części:

  1. Opłata za pobyt uzależniona jest od czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Aktualnie kwestie opłat, a także system ulg, reguluje Uchwała nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09.07.2013r.
    W godz. 8:00 – 13.00 rodzice nie wnoszą żadnej opłaty. Za każdą godzinę od godz. 6:00 do godz. 8:00 i od godz. 13.00 do godz. 17.00 opłata wynosi 1 zł.
  2. Za żywienie opłata wynosi 9 zł za dzień.

Wpłaty należy dokonać do 10-go każdego miesiąca, zgodnie z rozliczeniem dostępnym na platformie iPrzedszkole,  na odpowiednie konto przedszkola (osobne konto dla opłat za pobyt i osobne dla opłat za żywienie) z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc i grupa.na przelewach prosimy nie wpisywać znaków np. !():”|
Opłaty naliczane są z dołu.

w miesiącu lipcu 2020 przedszkole ma przerwę urlopową  i dyżur będzie pełnić Przedszkole nr 178 na os. Orła Białego 72.

 

 

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań