Baśniowe Ludki

ZAŁOŻENIA NA WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. To jestem ja
 2. Moja grupa
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień…przez park
 5. Idzie jesień…przez ogród i sad

Cele ogólne:

 • poznawanie imion dzieci z grupy;
 • współdziałanie w grupie;
 • komunikowanie się w grupie;
 • odpowiadanie na zadane pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek);
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, ilustracyjnych, rytmicznych;
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
 • rysowanie kredkami;
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków;
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.);
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok;
 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej);
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych;
 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy;
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola;
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało;
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.

DNI NIETYPOWE: Dzień Sportu (13.09), Dzień Kropki (15.09), Dzień Przedszkolaka (20.09), Dzień Jabłka (28.09), Dzień Chłopca (30.09)

Skip to content