Baśniowe Ludki

Bloki tematyczne – czerwiec

Temat tygodnia:  Lato – czas zabawy

Dziecko:

 • wie, że dzieci mają swoje prawa;
 • uczy się definiować swoje prawa;
 • rozumie znaczenie pojęcia przyjaźń;
 • potrafi zachować się podczas przedstawienia jako widz
 • opowiada o swoich ulubionych czynnościach;
 • utrwala nazwy części ciała;

Temat tygodnia:  Kolorowe lato

Dziecko:

 • – potrafi nazwać niektóre owady
 • – rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe
 • – potrafi nazwać zjawiska pogodowe (deszcz, grzmot, błyskawica, wiatr, upał)
 • – rozumie potrzebę ochrony i nawadniania organizmu w czasie upałów
 • – ćwiczy i rozwija orientację w przestrzeni

Temat tygodnia: Żegnamy przedszkole

Dziecko:

 • – wypowiada się na bliskie mu tematy
 • – zna zagrożenia w różnych środowiskach (las, jezioro, plaża, góry)
 • – rozumie potrzebę zachowania bezpieczeństwa oraz zasadę  „nie oddalam się od bliskich”
 • – śpiewa ulubione piosenki
 • – czynnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • – rozwija sprawność manualną poprzez różne czynności plastyczno-konstrukcyjne

 

Założenia na marzec

Bloki tematyczne:

“Mali odkrywcy – mleko”

“Nadchodzi wiosna”

“Święta tuz, tuż!!!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy ogólnej, czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • prowadzenie doświadczeń
 • uświadomienie wartości odżywczych mleka i jego przetworów
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno- ruchowych;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
 • ćwiczenie zgodnej współpracy;
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • określanie liczby w zbiorze;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem;
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • poznanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
 • czynny udział w założeniu oraz opiece nad mini ogródkiem na parapecie (hiacynt, rzeżucha, cebula/szczypior)
 • wzbogacanie wiedzy na temat ptaków;
 • poznawanie polskich tradycji ludowych (Wielkanoc);
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z codziennego życia.
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie wniosków z treści obrazków.
Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań