Baśniowe Ludki

Wycieczka całego przedszkola do KidsFarm w Przecławiu! Świetna integracja, obcowanie z przyrodą i mnóstwo zabawy🐎🐮🐐

W pełni korzystamy ze słonecznego lata 🌞

Atrakcje w ogrodzie przedszkolnym z okazji rozpoczęcia lata 🥳 Dzień pełen uśmiechów dzieci🤗

Praca plastyczna 🍦🍧

Teatr Mozaika🎭

Bo w wakacje najważniejsze jest bezpieczeństwo! 🚔🐕‍🦺

Praca plastyczna 🐙🦑

Dzień Dziecka – stworzyliśmy własną ścieżkę sensoryczną, a oprócz tego dzieci mogły się przeistoczyć w swoją ulubioną bajkową postać 👸 Na deser pyszne gofry🧇🥳

Zadanie majowe z Sensorycznego projektu Krainy Zmysłów pt. “Majowe skarby” – stymulacja termiczna, wzrokowa, zapachowa🌺

Urodziny Dalii i Wiktorka 🎂

☀️Założenia na CZERWIEC☀️

Tematy kompleksowe:

1. Niby tacy sami, a jednak inni

2. Wakacyjne podróże

3. Pożegnania nadszedł czas

4. Projekt „Las”

5. Wakacje

Cele ogólne:

 • próby nazywania swoich emocji.
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.
 • dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny
 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

DNI NIETYPOWE: Dzień Dziecka (1.06), Dzień Oceanów (8.06), Wycieczka do KidsFarm (21.06)

Wazoniki dla mam ❤️

Pieczenie “Baśniowych ciasteczek” na rodzinny festyn w naszym przedszkolu 🍪

Malowanie na folii – kolejne wyzwanie dla Baśniowych Ludków w ramach sensorycznego projektu Krainy Zmysłów 🖌️

Moja Ojczyzna🤍❤️

🌸ZAŁOŻENIA NA MAJ🌸

1. Moja Ojczyzna

 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego;
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską;
 • nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć;
 • poczucie przynależności narodowej;
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów edukacyjnych;
 • udział w zabawach ruchowych: Polska i jej sąsiedzi, Biel i czerwień, Nasza flaga.

2. Moje miasto

 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto) ;
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc;
 • zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.
 • oglądanie zdjęć, pocztówek, map i folderów z najbliższej okolicy;
 • zabawa konstrukcyjna Moja miejscowość;
 • poznanie gwary wielkopolskiej;
 • improwizacja ruchowa do muzyki ludowej.

3. Łąka majowa

 • obserwowanie bezpośrednio zmian zachodzących w przyrodzie;
 • poznawanie wybranych owadów: pszczół, motyli;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez wspólne tworzenie albumów tematycznych: rośliny, zwierzęta
 • udział w zabawach ruchowych: Tęcza, Biedronka, Motyle, Ślimak
 • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt mieszkających na łące;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • ćwiczenia słuchowe: Poznajemy mieszkańców łąki
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej;
 • udział w zabawach rytmicznych;

4. Moja rodzina

 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego;
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny;
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt;
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych;
 • przygotowanie występu na Festyn Rodzinny.

Wycieczka do Osady Traperskiej w Bolechówku

Zadania z projektu Krainy Muzyki “Sensorycznie się rozwijam”

Przedstawiamy nasze Kurczakowe zabawy oraz pracę plastyczną wykonaną “farbą” z mąki, soli, wody, olejków eterycznych i barwników. Stymulacja zmysłu dotykowego, zapachowego i wzrokowego 🐤🐥🌎🌏

Wiosenne bociany

Wizyta studentów stomatologii 🪥

Prace dzieci na Kiermasz Wielkanocny 🐰

KWIECIEŃ “BAŚNIOWE LUDKI”

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosenne powroty
 2. Wielkanoc
 3. Wiosna na wsi
 4. Dbamy o przyrodę

Cele ogólne:
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków(np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
• omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
• opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
• układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
• dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki)
• słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętania tekstu i melodii
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
• nauka krótkich piosenek (forma AB)
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
• poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych)
• rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
• porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt
• uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin)
• poznawanie sposobów ochrony środowiska
Dni nietypowe: Dzień Tęczy (04.04), Dzień zdrowia (07.04), Wycieczka do Osady Traperskiej w Bolechówku (12.04), Dzień Ziemi (22.04)

Praca plastyczna “Pisklęta w gnieździe”🐣

Zadanie ruchowe z projektu Krainy Muzyki “Sensorycznie się rozwijam”

“W marcu jak w garncu” ☀️🌦️

Wiosenny ogródek 🪴🌷

Projekt “Czytający rodzic” 📖📚

Nasze przedszkole odwiedził teatr “Mozaika”

Sowy z serduszek🦉

Kolorowe ptaki 🦜

W zdrowym ciele zdrowy duch 🤸‍♀️🤸‍♂️

Do naszego przedszkola wróciło mycie ząbków, przy tej okazji dzieci zapoznały się z zasadami higieny jamy ustnej 🪥

Znamy historię swojego miasta, a przy okazji realizujemy zadania z projektu Piękna Nasza Polska Cała. Przedstawiamy herb Poznania w wykonaniu Baśniowych Ludków.

“Jesteśmy bezpieczni” – spotkanie z policjantem i strażą miejską. A oto Sierżant Pyrek 🙂

Marzec w Baśniowych Ludkach:

Tematy kompleksowe:

 1. Nasze bezpieczeństwo i zdrowie
 2. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 3. Zwierzęta naszych pól i lasów
 4. Marcowa pogoda
 5. Wiosenne przebudzenie

Cele ogólne:

 • poznanie bajkowej postaci Pana Kleksa;
 • rozumienie konieczności dbania o zdrowie;
 • poznanie zawodu dentysty;
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych;
 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć;
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm);
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną;
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny;
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów;
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał;
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek);
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej;
 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych;
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem;
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej;
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru;
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście;
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

DNI NIETYPOWE: Dzień Piegów (1.03), Dzień Dentysty (5.03), Dzień Lasu (21.03), Powitanie wiosny (21. 03), Dzień wody (23.03)

Kosmiczne prace Baśniowych Ludków 👨‍🚀🛰️

Walentynkowa sesja oraz wykonane przez dzieci sensoryczne serduszko 💕

Dzień Pizzy 🍕 Cóż to był za smakowity dzień. Oprócz zjedzenia przepysznej pizzerinki, którą przygotowały dla nas Panie kucharki, dzieci poznały zawód kucharza oraz kelnera. Dowiedziały się jak przebiega proces przygotowania pizzy oraz wykonały piękne prace.

LUTY „BAŚNIOWE LUDKI”

Tematy kompleksowe:

 1. Baśnie, bajki, bajeczki
 2. Muzyka wokół nas
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 4. Moje miasto

Cele ogólne:

 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic
 • dobieranie elementów pasujących do całości
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie
 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki
 • dmuchanie na przedmioty, pasek papieru przyklejony do nosa, piłeczki, waciki…
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok
 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych)
 • wspólne tworzenie konstrukcji (nabywanie umiejętności pracy w zespole)
 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym

DNI NIETYPOWE: Dzień Pizzy (09.02), Walentynki (14.02), Dzień Kota (17.02), Spotkanie z Policjantem (21.02), Bal Karnawałowy (23.02), Tłusty czwartek (24.02)

Czy można ulepić bałwanka kiedy za oknem brak śniegu? Oczywiście, wystarczy mąka ziemniaczana, olej, kilka par zwinnych rączek i sensoryczny śnieg gotowy. Bałwankowa rodzina już w komplecie

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka Baśniowe Ludki przygotowały piękne laurki dla swoich Dziadków.

Realizacja zadania z projektu Piękna Nasza Polska Cała “W starym kinie”. Tego dnia nasza przedszkolna sala przemieniła się w prawdziwe kino.

Jako kolejne zadanie z sensorycznego projektu Krainy Muzyki Baśniowe Ludki wykonały Zimowy Pejzaż, który dumie ozdobił przedszkolny hol.

STYCZEŃ „BAŚNIOWE LUDKI

Tematy kompleksowe:

1.     Mijają dni, miesiące, lata.

2.     Zima i zwierzęta.

3.     Babcia i dziadek.

4.     Projekt Teatr.

Cele ogólne:

·       dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

·       dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu

·       obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów

·       nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.

·       obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)

·       rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.

·       określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

·       liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

·       układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

·       nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.

·       wzajemne okazywanie sobie uczuć.

·       dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

·       występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci

·       uczestniczenie we wspólnych zabawach.

·       współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy

·       poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

·       uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych

·       recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem

·       odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych

·       słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.

DNI NIETYPOWE: Dzień Kubusia Puchatka (18.01), Dzień wiewiórki (20.01), Międzynarodowy dzień lego (28.01), Dzień zebry (31.01)

GRUDZIEŃ „BAŚNIOWE LUDKI

Tematy kompleksowe:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat                                
 2. Idzie zima ze śniegiem
 3. W oczekiwaniu na święta
 4. Projekt Książka

Cele ogólne:

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.

DNI NIETYPOWE: DZIEŃ MAJSTERKOWICZA (03.12), MIKOŁAJKI (06.12), DZIEŃ HERBATY (15.12), PIERWSZY DZIEŃ ZIMY ORAZ WIGILIA (21.12)

W grupie Baśniowych Ludków czuć już świąteczny klimat.

Choinka ubrana,

🌲

 pierniki upieczone.

Poznawaliśmy również świąteczne zapachy oraz ćwiczyliśmy rysowanie śnieżynek w piasku.

Baśniowe Ludki w listopadzie dzielnie rozwijają swoje zmysły wykorzystując do tego dary jesieni. Dzieci rozwijały zmysł dotyku z wykorzystaniem ścieżki sensorycznej oraz zmysł przedsionkowo-proprioceptywny z wykorzystaniem kart ruchowych. Ogromną frajdę sprawiły dzieciom również masy sensoryczne: dyniolina oraz ciecz nienewtonowska. 

ZAŁOŻENIA NA LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Moja rodzina
 2. Mój dom
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Moje zdrowie

Cele ogólne:

 • podawanie imion mamy, taty, brata, siostry;
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia;
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć;
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych;
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania;
 • rozwiązywanie prostych zagadek;
 • zapamiętywanie krótkich, prostych rymowanek, wyliczanek, wierszyków;
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczycielkę;
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczycielkę; próby zapamiętywania tekstu i melodii;
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu;
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczycielkę;
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów i krótkich zdań;
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek;
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczycielki;
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek;
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczycielki;
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczycielki;
 • nazywanie wybranych części ciała;
 • cięcie nożyczkami po linii prostej;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • istniejących (w rodzinie, w grupie) zasad społecznych;
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie;
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw;
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów;
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

DNI NIETYPOWE: Dzień  Postaci z Bajek (5.11), Dzień Niepodległości (11.11), Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20.11), Dzień Kredki (22.11), Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11)

Baśniowe Ludki biorą udział w programie Krainy Muzyki i Krainy Zmysłów “Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam i dotykam”. Aby wykonać zadania do programu dzieci własnoręcznie wykonały maskotkę sensoryczną oraz “gniotki” a także uruchomiliśmy nasz zmysł węchu i rozpoznawaliśmy owoce. Przy okazji dzieci przygotowały przepyszne owocowe szaszłyki.

ZAŁOŻENIA NA PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

1. Idzie jesień… przez ogród i sad

2. Idzie jesień… do zwierząt

3. Co z czego otrzymujemy

4. Idzie jesień… z deszczem

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru, itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne, np. buty pasują na nogi
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie, np. gniecenie papieru

DNI NIETYPOWE: Dzień Zwierząt (04.10), Dzień Dziewczynek (11.10), Dzień Chleba (16.10), Dzień Szefa Kuchni (20.10), Dzień Kundelka (25.10)

Dzień chłopaka w Baśniowych Ludkach minął Nam na świetnej zabawie z balonami, były tańce, ale również eksperymenty z naelektryzowanymi balonami. Chłopcy odcisnęli swój palec na legitymacji superchłopaka

🦁

Jesienne lwy w wykonaniu Baśniowych Ludków z okazji Dnia Zwierząt (04.10). 

W Baśniowych Ludkach czuć już jesienną aurę. Zaobserwowaliśmy oznaki jesieni i wykorzystaliśmy je by ćwiczyć segregowanie, przeliczanie oraz posługiwanie się liczebnikami. Dowiedzieliśmy się, które grzyby są trujące, a które jadalne, doskonaliliśmy również umiejętność rysowania po śladzie i to wszystko przy okazji świetnej zabawy. 

Wirtualny spacer

Skip to content

Ta strona korzysta z plików cookies. więcej informacji

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję”, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij