Baśniowe Ludki

Realizacja zadania z projektu Piękna Nasza Polska Cała “W starym kinie”. Tego dnia nasza przedszkolna sala przemieniła się w prawdziwe kino.

Jako kolejne zadanie z sensorycznego projektu Krainy Muzyki Baśniowe Ludki wykonały Zimowy Pejzaż, który dumie ozdobił przedszkolny hol.

STYCZEŃ „BAŚNIOWE LUDKI

Tematy kompleksowe:

1.     Mijają dni, miesiące, lata.

2.     Zima i zwierzęta.

3.     Babcia i dziadek.

4.     Projekt Teatr.

Cele ogólne:

·       dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

·       dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu

·       obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów

·       nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.

·       obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)

·       rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.

·       określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

·       liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

·       układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

·       nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.

·       wzajemne okazywanie sobie uczuć.

·       dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

·       występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci

·       uczestniczenie we wspólnych zabawach.

·       współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy

·       poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

·       uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych

·       recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem

·       odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych

·       słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.

DNI NIETYPOWE: Dzień Kubusia Puchatka (18.01), Dzień wiewiórki (20.01), Międzynarodowy dzień lego (28.01), Dzień zebry (31.01)

GRUDZIEŃ „BAŚNIOWE LUDKI

Tematy kompleksowe:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat                                
 2. Idzie zima ze śniegiem
 3. W oczekiwaniu na święta
 4. Projekt Książka

Cele ogólne:

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.

DNI NIETYPOWE: DZIEŃ MAJSTERKOWICZA (03.12), MIKOŁAJKI (06.12), DZIEŃ HERBATY (15.12), PIERWSZY DZIEŃ ZIMY ORAZ WIGILIA (21.12)

W grupie Baśniowych Ludków czuć już świąteczny klimat.

Choinka ubrana,

🌲

 pierniki upieczone.

Poznawaliśmy również świąteczne zapachy oraz ćwiczyliśmy rysowanie śnieżynek w piasku.

Baśniowe Ludki w listopadzie dzielnie rozwijają swoje zmysły wykorzystując do tego dary jesieni. Dzieci rozwijały zmysł dotyku z wykorzystaniem ścieżki sensorycznej oraz zmysł przedsionkowo-proprioceptywny z wykorzystaniem kart ruchowych. Ogromną frajdę sprawiły dzieciom również masy sensoryczne: dyniolina oraz ciecz nienewtonowska. 

ZAŁOŻENIA NA LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Moja rodzina
 2. Mój dom
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Moje zdrowie

Cele ogólne:

 • podawanie imion mamy, taty, brata, siostry;
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia;
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć;
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych;
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania;
 • rozwiązywanie prostych zagadek;
 • zapamiętywanie krótkich, prostych rymowanek, wyliczanek, wierszyków;
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczycielkę;
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczycielkę; próby zapamiętywania tekstu i melodii;
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu;
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczycielkę;
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów i krótkich zdań;
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek;
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczycielki;
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek;
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczycielki;
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczycielki;
 • nazywanie wybranych części ciała;
 • cięcie nożyczkami po linii prostej;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • istniejących (w rodzinie, w grupie) zasad społecznych;
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie;
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw;
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów;
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

DNI NIETYPOWE: Dzień  Postaci z Bajek (5.11), Dzień Niepodległości (11.11), Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20.11), Dzień Kredki (22.11), Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11)

Baśniowe Ludki biorą udział w programie Krainy Muzyki i Krainy Zmysłów “Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam i dotykam”. Aby wykonać zadania do programu dzieci własnoręcznie wykonały maskotkę sensoryczną oraz “gniotki” a także uruchomiliśmy nasz zmysł węchu i rozpoznawaliśmy owoce. Przy okazji dzieci przygotowały przepyszne owocowe szaszłyki.

ZAŁOŻENIA NA PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

1. Idzie jesień… przez ogród i sad

2. Idzie jesień… do zwierząt

3. Co z czego otrzymujemy

4. Idzie jesień… z deszczem

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru, itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne, np. buty pasują na nogi
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie, np. gniecenie papieru

DNI NIETYPOWE: Dzień Zwierząt (04.10), Dzień Dziewczynek (11.10), Dzień Chleba (16.10), Dzień Szefa Kuchni (20.10), Dzień Kundelka (25.10)

Dzień chłopaka w Baśniowych Ludkach minął Nam na świetnej zabawie z balonami, były tańce, ale również eksperymenty z naelektryzowanymi balonami. Chłopcy odcisnęli swój palec na legitymacji superchłopaka

🦁

Jesienne lwy w wykonaniu Baśniowych Ludków z okazji Dnia Zwierząt (04.10). 

W Baśniowych Ludkach czuć już jesienną aurę. Zaobserwowaliśmy oznaki jesieni i wykorzystaliśmy je by ćwiczyć segregowanie, przeliczanie oraz posługiwanie się liczebnikami. Dowiedzieliśmy się, które grzyby są trujące, a które jadalne, doskonaliliśmy również umiejętność rysowania po śladzie i to wszystko przy okazji świetnej zabawy. 

Skip to content