Szpaczki

Teatr w ogrodzie ... na świeżym powietrzu najlepiej

Jak co środę... gimnastyka w ogrodzie

Mama Stasia czytała nam bajki:))

Odwiedziny Zajączka Wielkanocnego

Śniadanie Wielkanocne

Tatuś Mariki przeczytał nam ciekawą bajkę...

Matematyczno-wielkanocne zmagania z mamą Wiktorka

Wizyta przyszłych stomatologów w przedszkolu

Zajęcia taneczne.... wszystkim się podobało

Bo w przedszkolu jest wesoło... i zawsze jest coś do zrobienia:))

Nasze roślinki każdego dnia większe...

Mama Kalinki przeczytała nam bardzo ciekawa bajkę :))

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej– szacunku i ochrony przyrody.

Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej– wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.


Pierwsze kwiatki i warzywa wysiane...

Czytała nam mama Paulinki

Teatrzyk Mozaiki ... bardzo nam się podobało:))

Dzień Kobietek ...:))

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.

Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu.

Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych.

Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją.

Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.

Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.

Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.

Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody.

Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych.

Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania o nie i obserwowania ich.

Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu


Klocki Lego -zabawy konstrukcyjne

Urodziny Liliany

Świętujemy urodziny Zuzi

Zaległe święto Maciusia

Pamiętacie jeszcze zimę...

Dzień babci i dziadka

Święto Paulinki

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

1. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się na dany temat.

2. Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

3. Rozwijanie umiejętności szeregowania

i klasyfikowania.

4. Zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie poprzez wspólne wykonywanie kanapek.

5. Poznanie pracy kucharki, nazywanie przedmiotów używanych w kuchni.

Wiersz m-ca: ,,Kuchareczka”

Kuchareczka mała

zupę gotowała.

Kroiła warzywa

do garnka wkładała.

Zupa już gotowa,

smaczna jest i zdrowa,

choć kucharka mała

jej nie próbowała.

Piosenka m-ca: ,,Eskimosek”

To jest mały Eskimosek

Ma czerwony z mrozu nosek

Ma kubraczek z futra foki

Co mu mocno grzeje boki

Szyła mama go synkowi

Kiedy tata ryby łowił.

Szpaczki pokonają każdy tor przeszkód...

Spotkanie przy wigilijnym stole

Gość na którego od tak dawna czekaliśmy ... Gwiazdor :)))

Przedświąteczny klimat w sali....

Bierzemy udział w konkursie przedszkolnym na najdłuższy łańcuch choinkowy

Nasza Choinka już ubrana

Odwiedziła nas Mikołaj -byliśmy naprawdę grzeczni..:))

Święto Pluszowego Misia

Kolorowe pianino zabawy muzyczno- matematyczne u Szpaczków

Nasz gość tatuś Antosi -czytał nam bajki

Urodziny Piotrusia

Dzień Postaci z Bajek

Nasz gość - mama Nataniela 🙂

Święto Wiktora

Święto Kalinki

Tworzymy chmurki deszczowe

Bawimy się na rytmice

Zabawy stolikowe

Święto Klary

Zabawy masa solną

Zosia otrzymała dyplom i nagrodę za udział w konkursie plastycznym "Wspomnienia z wakacji " brawo , brawo...:))

Święto Wiki

Dzień Edukacji Narodowej

Alpaki cudowne zwierzaki...:)))

Pierwsze dni w przedszkolu

Zabawy w sali i na ogrodzie

Święto Dominika

Śniadania, obiady i podwieczorki po prostu pyszne:))

Zabawy z Chusta Klanzy

Dzień Chłopaka