Szpaczki

Założenia na czerwiec

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Tematy kompleksowe:

 1. Lato – czas zabawy
 2. Kulturalny przedszkolak
 3. Kolorowe lato
 4. Żegnamy przedszkole

Dziecko:

 • wie, że dzieci mają swoje prawa;
 • uczy się definiować swoje prawa;
 • rozumie znaczenie pojęcia przyjaźń;
 • potrafi zachować się podczas przedstawienia jako widz
 • opowiada o swoich ulubionych czynnościach;
 • utrwala nazwy części ciała;
 • potrafi nazwać niektóre owady
 • rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe
 • potrafi nazwać zjawiska pogodowe (deszcz, grzmot, błyskawica, wiatr, upał)
 • rozumie potrzebę ochrony i nawadniania organizmu w czasie upałów
 • ćwiczy i rozwija orientację w przestrzeni
 • wypowiada się na bliskie mu tematy
 • zna zagrożenia w różnych środowiskach (las, jezioro, plaża, góry)
 • rozumie potrzebę zachowania bezpieczeństwa oraz zasadę  „nie oddalam się od bliskich”
 • śpiewa ulubione piosenki
 • czynnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozwija sprawność manualną poprzez różne czynności plastyczno-konstrukcyjne
Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań