Szpaczki

Założenia na marzec

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy ogólnej, czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • prowadzenie doświadczeń,
 • uświadomienie wartości odżywczych mleka oraz jego przetworów
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno- ruchowych;
 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
 • ćwiczenie zgodnej współpracy;
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • określanie liczby w zbiorze;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem;
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • poznanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
 • wzbogacanie wiedzy na temat ptaków;
 • poznawanie polskich tradycji ludowych (Wielkanoc);
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z codziennego życia.
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie wniosków z treści obrazków.
Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań