Mali Akademicy

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Dziecko:

 • dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery (t, T),
 • wymienia nazwy wybranych członków rodziny i relacje między nimi,
 • rozpoznaje i nazywa trójkąt,
 • uczestniczy w muzycznych zabawach grupowych, powtarza określone rytmy,
 • poznaje różnice między miastem a wsią,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Dziecko:

 • Zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie,
 • dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery (i, I),
 • liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5,
 • zna wybrane walory turystyczne Polski (góry, morze, zabytki, np. Syrenka Warszawska, Smok Wawelski),
 • wymienia nazwiska znanych Polaków,
 • wymienia nazwy wybranych państw sąsiadujących z Polską,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

Dziecko:

 • dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery (d, D),
 • liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0,
 • stosuje znaki: >, < , =,
 • wymienia charakterystyczne dla niektórych regionów stroje ludowe oraz tańce,
 • wymienia nazwy wybranych polskich miast,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Dziecko:

 • nazywa wybrane gwiazdozbiory (Wielka Niedźwiedzica, Mała Niedźwiedzica),
 • dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery (k, K),
 • liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6,
 • zna sposoby wyznaczania kierunku,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

DZIEŃ DYNI

BAL JESIENI

PODCZAS ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSCYJNEJ MALI AKADEMICY WZMACNIAJĄ MIĘŚNIE GÓRNEJ PARTII CIAŁA

DZIEŃ KROPKI

20 września z okazji Dnia Przedszkolaka najstarszą grupę naszego przedszkola odwiedziły alpaki. Te niezwykłe zwierzęta podobne do lamy są doskonałymi zwierzęcymi terapeutami o dużej wrażliwości i empatii. Przedszkolaki miały okazję poznać różnice między alpakami a lamami, a także dowiedzieć się skąd pochodzą, w jakim celu są hodowane oraz jak należy o nie dbać. Podczas zajęć Akademicy mogli pogłaskać przytulić i nakarmić zwierzęta.

Skip to content