Mali Akademicy

Założenia na czerwiec

 1. Dzieci z całego świata

Dziecko:

− wie, kto obchodzi swoje święto 1 czerwca,

− prawidłowo artykułuje wszystkie dźwięki,

− wypowiada się na temat ulubionych zabaw dzieci,

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

− posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi – w zakresie dziesięciu,

− śpiewa piosenkę,

− wymienia różnice w warunkach życia na różnych kontynentach,

−wymienia cechy przyjaciela

2. Moje podwórko

Dziecko:

– wypowiada się na temat swojego podwórka

– dzieli słowa na głoski,

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

− dodaje i odejmuje w zakresie 10,

− zachowuje się właściwie względem kolegów i koleżanek,

−porusza się rytmicznie przy piosence,

− wypowiada się na temat przyjaźni,

− omawia etapy rozwojowe pszczoły

3. Wkrótce wakacje

Dziecko:

− wypowiada się na temat wakacyjnego wypoczynku,

− wykonuje pracę techniką wydzieranki,

− wymienia niebezpieczeństwa grożące mu podczas wakacji,

− porusza się rytmicznie przy muzyce,

− wymienia przedmioty, które należy zabrać ze sobą na wakacje,

− wykonuje papierowe nakrycie głowy

4. Projekt sport

Dziecko :

– samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby pozyskać,

– rozpoznaje i nazywa dyscypliny sportowe, w których jest wykorzystywana piłka,

– aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, formułuje poprawne wnioski.

– wypowiada się na temat tradycji organizowania letnich igrzysk sportowych,

– wymienia letnie dyscypliny sportowe,

– wyraża chęć uprawiania sportu,

– wykonuje plakat promujący aktywność fizyczną.

– z uwagą słucha opowiadania, odpowiada na pytania związane z jego treścią,

– poznaje zasady zdrowej rywalizacji, podaje przykłady właściwego zachowania sportowca i kibica,

– odczuwa radość ze wspólnej zabawy, panuje nad swoimi emocjami w sytuacjach, kiedy doświadcza wygranej i/lub przegranej,

– współzawodniczy z kolegami z grupy.

– liczy elementy i ustala wynik, realizuje zamówienia na sprzęt sportowy,

– uczestniczy w ceremoniale otwarcia i zamknięcia olimpiady,

– panuje nad swoimi emocjami, odgrywa rolę gospodarza imprezy,

– wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe, bierze udział w olimpiadzie sportowej.

– buduje wielozdaniowe wypowiedzi na temat zrealizowanego projektu.

Założenia na maj

Nowinki z wiejskiego podwórka

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego,
 • czyta nazwy zwierząt żyjących na wsi,
 • tworzy rodziny zwierząt; prawidłowo nazywa ich członków,
 • wymienia produkty pochodzące od zwierząt,
 • dzieli nazwy zwierząt na sylaby i głoski,
 • wymienia nazwy domów wybranych zwierząt.

Wiosna na łące

Dziecko:

 • wypowiada się na temat mieszkańców łąki,
 • wymienia etapy rozwojowe żab,
 • wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody,
 • omawia cykl rozwojowy motyla,
 • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt.

Poznajemy różne zawody

Dziecko:

 • wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich,
 • wymienia narzędzia pracy krawcowej,
 • wypowiada się na temat pracy ogrodnika,
 • wymienia zawody, które chciałoby wykonywać w przyszłości,
 • wybiera przedmioty potrzebne do wykonywania danego zawodu.

Nasi kochani rodzice

Dziecko:

 • podaje imiona swoich rodziców,
 • opisuje sposoby spędzania czasu z rodziną,
 • rozpoznaje i nazywa nominały monet i banknot 10 zł,
 • szuka w kalendarzu podanych dni,
 • liczy w zakresie dziesięciu.

Założenia na kwiecień

 1. Chciałbym być sportowcem

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa literę j: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Recytuje wiersz
 • Chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu
 • Dzieli słowa na głoski,
 • Rysuje, uzupełnia pracę wycinanką
 • Wie, do czego służy stadion

2. Cuda i dziwy

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa literę f: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Wyjaśnia, dlaczego należy dbać o Ziemię
 • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Wskazuje kierunek linii melodycznej
 • Wykonuje formę przestrzenną według własnego pomysłu
 • Liczy w zakresie dziesięciu
 • Wyjaśnia na czym polega zjawisko dnia i nocy
 • Stosuje słowo gwiazdozbiór

3. Mali strażnicy przyrody

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa literę ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Rozpoznaje pozytywne zachowania wobec przyrody i negatywne zachowania wobec przyrody
 • Dba o najbliższe otoczenie
 • Wyklaskuje rytm, ilustruje piosenkę ruchem
 • Liczy w zakresie dziesięciu
 • Segreguje odpady
 • Nie niszczy roślin
 • Prawidłowo wymawia głoski s, sz -w izolacji i w połączeniu z innymi głoskami

4. Jestem Polakiem i Europejczykiem

Dziecko:

 • Rozpoznaje literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Dzieli swoje imię na sylaby i na głoski
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane charakterystyczne miejsca znajdujące się w jego miejscowości
 • Rozpoznaje godło i flagę Polski
 • Wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski
 • Wymienia wybrane kraje należące do Unii Europejskiej


Dzień pizzy

Bajkowy teatrzyk

Założenia na luty

1. Jestem samodzielny w kuchni

Dziecko:

– wymienia elementy wyposażenia kuchni,

– rozpoznaje i nazywa literę g: małą i wielką (drukowaną 5-latki, pisaną 6-latki),

– układa wyraz z liter,

– wymienia pory dnia,

– dzieli słowa na głoski,

– głośno liczy,

– przestrzega ustalonych zasad.

2. Znamy te baśnie

Dziecko:

– dzieli słowa na głoski,

– wymienia bohaterów znanych baśni,

– rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką (drukowaną 5-latki, pisaną 6-latki),

-wie, jak powstaje papier,

– wymienia etapy powstawania książki,

– rozpoznaje i wskazuje liczbę 8 (5-latki), nazywa i pisze (6-latki).

3. Chciałbym być matematykiem

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką (drukowaną 5-latki, pisaną 6-latki),

– wymienia nazwy miesięcy,

– wie, do czego służy zegar

– stosuje określenia: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo,

– liczy w zakresie ośmiu,

– stosuje określenia: dłużej, krócej.

Zimowe szaleństwo

Założenia na styczeń

 1. Zwierzęta są głodne

Dziecko:

 • wypowiada się na temat dokarmiania ptaków,
 • rozpoznaje i nazywa literę s: małą i wielką (drukowaną – 5 latki, pisaną – 6 latki)
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 7 (5 latki), nazywa i pisze (6 latki)
 • śpiewa piosenkę “Ptasi bar”
 • wymienia kolejno dni tygodnia
 • przedstawie w formie plastycznej tydzień ze swojego życia
 • dzieli słowa na głoski

2. Zabawy na śniegu

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawie twórczej,
 • rozpoznaje i nazywa literę n: małą i wielką (drukowaną – 5 latki, pisaną – 6 latki),
 • bezpiecznie bawi się zimą,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • segreguje przedmioty ze względu na dwie cechy
 • rozpoznaje piosenki po usłyszeniu ich rytmu
 • wymienia nazwy wybranych sportów zimowych
 • wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą,
 • rysuje bałwana według tekstu wiersza

3. Odwiedzili nas babcia i dziadek

Dziecko:

 • podaje określenia babci i dziadka,
 • rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką (drukowaną – 5 latki, pisaną – 6 latki)
 • liczy w zakresie siedmiu,
 • recytuje wiersz,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • śpiewa piosenkę,
 • wykonuje samodzielnie upominek

Świąteczny czas

Założenia na grudzień

 Tu rosły paprocie

Dziecko:

 • koloruje rysunek,

 • dzieli słowa dinozaur na sylaby,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • podaje słowa rozpoczynające się określoną głoską,

 • porusza się na czworakach,

 • rozpoznaje i nazywa literę l: małą i wielką, drukowaną,

 • czynnie uczestniczy w zabawach,

 • poznaje etapy rozwoju dinozaura,

 • odszukuje takie same ślady,

 • reaguje na sygnał,porównuje dwa rodzaje węgla,

 • rysuje węglem,

 • wymienia produkty powstałe z węgla,

 • wypowiada tekst w różny sposób.

 • uważnie słucha wiersza,

 • odpowiada na pytania,

Nadchodzi Zima

Dziecko:

 • oglądanie obrazów,

 • podaje rozwiązanie zagadek,

 • wymienia nazwy kolejnych pór roku,

 • uczestniczy w zabawie,

 • rozpoznaje i nazywa literę y: małą, drukowaną,

 • przestrzega ustalonych zasad,

 • podaje swoje skojarzenia,

 • wyciąga wnioski,

 • segreguje ubrania,

 • rysuje drogę chłopca do domu,

 • rysuje bałwanka,

 • wie, kiedy jest szron, kiedy pada śnieg lub grad, kiedy jest zamieć, a kiedy – odwilż

 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 6, rozumie sens dodawania,

 • uzupełnia zdjęcie odpowiednimi elementami,

 • maluje na kartkach o różnej fakturze,

 • obserwuje przyrodę,

 • opowiada historyjkę,

Święta Święta

Dziecko:

 • ogląda książki,

 • porównuje gałązki

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • wypowiada się na temat świąt Bożego Narodzenia,

 • reaguje na przerwę w grze,

 • rozpoznaje i nazywa literę r: małą i wielką, drukowaną,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,

 • porusza się przy piosence,

 • porównuje ozdoby choinkowe,

 • śpiewa kolędy

 • podaje nazwę ozdoby w liczbie mnogiej,

 • powtarza tekst,

 • przedstawia dane uczucie,

 • wymienia zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia

Założenia na listopad

Jesienne nastroje
Dziecko

 • utrwala nazwy pór roku,
 • rozpoznaje i nazywa literę i: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • bierze udział w zabawach muzycznych, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • zostaje zapoznane ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
 • rozwija sprawność manualną,
 • rozwija umiejętność liczenia, utrwala figury geometryczne (trójkąt).

Dbam o zdrowie
Dziecko

 • wyodrębniania w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczy głoski w słowach; układa słowa rozpoczynające się, kończące się daną głoską,
 • rozpoznaje i nazywa literę t: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozumie znaczenie zdrowia dla każdego człowieka,
 • poznaje zawód stomatologa,
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 5,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Moje domowe zwierzątko
Dziecko

 • rozpoznaje i nazywa literę d: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwija umiejętność liczenia, utrwala figury geometryczne (prostokąt),
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizuje ruchem do dowolnej muzyki.

Polska, moja ojczyzna
Dziecko

 • zna symbole narodowe,
 • opowiada treść legendy o Lechu, Czechu i Rusie,
 • zna treść hymnu,
 • potrafi zachować właściwą postawę podczas śpiewania hymnu,
 • zauważa na państwowych budynkach symbole narodowe.

Urządzenia elektryczne
Dziecko

 • rozpoznaje i nazywa literę k: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • utrwala figury geometryczne,
 • porównuje liczebności zbiorów,
 • zwraca uwagę na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym,
 • poznaje różne sposoby otrzymywania energii,
 • poznaje złe przewodniki ciepła i dobre przewodniki ciepła.

Akademicy w ramach projektu “Przedszkolaki dla klimatu” posadzili w naszym przedszkolu jabłoń.

W ramach projektu Archi – przygody odbyły się kolejne zajęcia pt. “Ciepło, zimno? Moje kolory”.

Założenia na październik

Jesień w sadzie

Dziecko

 • określa wyposażenie sklepu; wie, na czym polega praca ekspedientki,
 • rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną,
 • wymienia nazwy drzew owocowych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, zabawach ruchowych
 • liczy w zakresie sześciu,
 • stosuje słowa owoce egzotyczne,
 • określa, czy w zbiorach jest tyle samo elementów,
 • rozpoznaje i wskazuje liczby 1 i 2,
 • wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki,

Jesień na działce

Dziecko

 • wykorzystuje warzywa do wielu ćwiczeń,
 • rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną
 • reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki,
 • wykonuje odbitki, wykorzystując przygotowane matryce,
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 3,
 • układa proste dialogi i opowiadania
 • inscenizuje dany utwór,

O sobie samym

Dziecko

 • rozpoznaje i nazywa emocje – swoje i innych,
 • rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną;
 • bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • rozpoznaje i nazywa kwadrat,
 • przyporządkowuje bohaterom odpowiednie barwy – ciepłe lub zimne,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • układa rytmy dwuelementowe i wieloelementowe i je kontynuuje,

Nasze zmysły

Dziecko

 • nazywa części swojego ciała,
 • rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną
 • nazywa poszczególne zmysły,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • dodaje i odejmuje w dostępnym mu zakresie,
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 4,
 • rozpoznaje swoje odbicie w lustrze,

Akademicy i ich łódki origami.


Akademicy w ramach kolejnych zajęć projektu Archi – przygody poznawali różnorodne konstrukcje.


Przewodnik po mojej okolicy
Celem zajęć było poznanie historii naszej okolicy, wprowadzenie w zagadnienia związane z mapą. Poznaliśmy nowe pojęcia: skala, piktogram. Dowiedzieliśmy się również co to jest i czym się różni plan i zdjęcie „z lotu ptaka”.

2 października odbyły się pierwsze zajęcia z Archi-przygody.
Tematem spotkania było: Ja i moje otoczenie.

Założenia na wrzesień

Poznajemy przedszkole

Dziecko:

 • zna pomieszczenia w przedszkolu i wie do czego służą,
 • dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie kolegów i koleżanek, potrafi je określić,
 • wymienia zwyczaje i zasady panujące w przedszkolu,
 • wyraża muzykę ruchem,
 • dzieli słowa na sylaby
 • liczy zdania w wypowiedzi

Droga do przedszkola

Dziecko:

 • rozpoznaje na ulicy zachowania prawidłowe i nieprawidłowe,
 • rozpoznaje pasy i znak przejścia dla pieszych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rozpoznaje i nazywa różne pojazdy,
 • powtarza usłyszany rytm; ilustruje piosenkę ruchem,
 • rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne,
 • łączy pierwsze sylaby tworząc wyraz,
 • określa pierwszą głoskę w nazwach zdjęć i obrazków
 • nazywa i kreśli linie: pionowe, poziome i ukośne

Nadeszła jesień

Dziecko:

 • obserwuje rośliny, zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu
 • śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem,
 • łączy w pracy plastycznej różne techniki,
 • rozpoznaje i nazywa koło,
 • prawidłowo wymawia głoski b, p
 • wykonuje pracę plastyczną techniką frotażu,
 • stosuje słowa: rezerwat przyrody, ochrona przyrody

Co robią zwierzęta jesienią?

Dziecko:

 • naśladuje głosy zwierząt,
 • posługuje się liczebnikami od jeden do sześć w aspektach głównym i porządkowym,
 • wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,
 • rozpoznaje natężenie dźwięków,
 • układa kompozycję w układzie pasowym, według wzoru,
 • stosuje określenia: przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie
 • wykonuje zwierzątko z materiału przyrodniczego

Witam w roku szkolnym 2020/2021

Serdecznie witam wszystkie dzieci z grupy Małych Akademików oraz ich rodziców.

W tym roku nasz oddział pracuje w godzinach 7 – 15.  Nasz oddział pracuje w oparciu o “Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo. Został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jest niezwykle bogaty w treści. Zawiera odniesienia do kompetencji kluczowych zawartych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i włączony do przedszkolnego zestawu programów.

W roku szkolnym 2020/20201 będziemy realizować następujące projekty

 •  Projekt “Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach
 • Archi przygody to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego. Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalne
 • “Polskie pocztówki wyznaczają szlak” – Projekt ma na celu poznanie miast, kultury i historii, nie tylko swojego regionu. Przedszkolaki poznają nie tylko swoją okolicę ale także inne większe i mniejsze miejscowości oddalone od siebie o wiele kilometrów.

 

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań