Żabki

Teatrzyki, bajki, słuchowiska *** Piosenki i wierszyki *** Książka kucharska Żabek

~

Malutki baranek ma złote różki,
pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki.
Gdy nikt nie patrzy, chorągiewką buja
i beczy cichutko “Wesołego Alleluja
!”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Dzieciom i Państwu najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy i w sercu, optymizmu, smacznego jajka, bogatego zajączka, mokrego dyngusa,
a także tego, co najważniejsze w tych świętach, a więc
Wiary, Nadziei i Miłości.

~

Zajączki z naszej rączki 🙂 Oto grupa naszych zajączków

Praca konkursowa Żabek – wielkoformatowa pisanka

Po tygodniu rozmów i zabaw na temat ochrony środowiska Żabki stworzyły plakat – kolaż Dzielnego Ekologa. Efekt można podziwiać poniżej:

Dzień Pandy

Julian Tuwim
Lokomotywa
ilustracje: grupa Żabki

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.

Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Uch – jak gorąco!
Puff – jak gorąco!
Uff – jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,

I pełno ludzi w każdym wagonie,

A w jednym krowy,

a w drugim konie,

A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy,

A czwarty wagon pełen bananów,

A w piątym stoi sześć fortepianów,

W szóstym armata – o! jaka wielka!
Pod każdym kołem żelazna belka!

W siódmym dębowe stoły i szafy,

W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy,

W dziewiątym – same tuczone świnie

W dziesiątym – kufry, paki i skrzynie,


A tych wagonów jest ze czterdzieści,
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.
Lecz choćby przyszło tysiąc atletów
I każdy zjadłby tysiąc kotletów,
I każdy nie wiem jak się wytężał,
To nie udźwigną, taki to ciężar.
Nagle – gwizd!
Nagle – świst!
Para – buch!
Koła – w ruch!

Najpierw — powoli — jak żółw — ociężale,
Ruszyła — maszyna — po szynach — ospale,
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez most,
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to.
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.

A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha,
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
To para, co z kotła rurami do tłoków,
A tłoki kołami ruszają z dwóch boków
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy,
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy,
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!…

Żabkowy Kodeks Miłośnika Przyrody

Geometryczne zwierzęta

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZE I DYDAKTYCZNE
MARZEC 2021

KRĘGI TEMATYCZNE:
1. ZWIERZĘTA I ROŚLINY WOKÓŁ NAS
2. MALI EKOLODZY

– Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci o pojęcia związane ze światem zwierząt i roślin
– Budowanie wiedzy o świecie społecznym, technicznym i przyrodniczym
– Trening kompetencji matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie
wg podanego kryterium
– Rozpoznawanie w otoczeniu kolorów, kształtów, wzorów
– Wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
– Budowanie kompetencji badawczych: wyciąganie wniosków, budowanie hipotez, argumentacja
– Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych
– Wdrażanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych
– Budowanie systemu wartości dziecka: odpowiedzialność, empatia, szacunek
– Trening samoobsługi (szatnia, łazienka, spożywanie posiłków)
– Rozwijanie motoryki dużej i małej ( w tym ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe
o charakterze ćwiczeniowym, ruch na wolnym powietrzu/zabawy swobodne)
– Obserwacja zmian przyrodniczych: nadejście nowej pory roku, anomalie pogodowe,
rośliny w ogrodzie przedszkolnym
Kontynuacja zaleceń reżimu sanitarnego: higiena, kontakty między dziećmi i personelem.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne luty 2021

– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
– kształtowanie szacunku dla Dziadków
– poznanie tradycyjnych bajek i ich bohaterów, dostrzeganie dobra i zła w czynach postaci bajkowych
– rozwijanie mowy, myślenia przyczynowo- skutkowego, skojarzeniowego i pamięci
– wzbogacanie słownictwa czynnego
– doskonalenie sprawności oddechowej, ćwiczenia logopedyczne
– kształtowanie swobodnego wypowiadania się wśród rówieśników
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
– utrwalanie pojęcia para, tworzenie zbiorów, doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia
– usprawnianie orientacji czasowo-przestrzennej
– kształtowanie wyobraźni muzycznej i przestrzennej i rozwijanie ekspresji własnego ciała
– rozwijanie umiejętności naklejania, posługiwania się klejem
– doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, rysowanie, wycinanie, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie
– wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy
– kształtowanie wyobraźni ruchowej
– dostarczenie dzieciom radości z wcielania się w role różnych postaci
– aktywne  uczestnictwo w zabawach muzyczno – ruchowych
– rozwijanie umiejętności oddawania ruchem, gestami i mimiką twarzy
charakteru muzyki, jej dynamiki, rytmu, tempa
– wyklaskiwanie rytmu utworów muzycznych
– współdziałanie w planowaniu i przygotowaniu uroczystości dla Babci i Dziadka
– kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób –
zacieśnianie więzi rodzinnych
– nauka podawania informacji na temat najbliższych osób
– kształtowanie wypowiedzi dzieci na temat ilustracji
– ćwiczenie pamięci w trakcie nauczania wierszyków potrzebnych do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka
– umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku
– określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy – poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
– korzystanie z zimowych warunków w trakcie pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

PEDAGOG RADZI
ROZWÓJ CZTEROLATKA opis teoretyczny/ wzorzec rozwojowy – przewidywane osiągnięcia, umiejętności.

Czterolatek jest spragniony towarzystwa innych dzieci, chociaż na początku pobytu w przedszkolu najbezpieczniej czuje się w bliskim kontakcie z wychowawcą. Jednak po obserwacji rówieśników i nabraniu zaufania do grupy szybko angażuje się w działania dzieci. Nie potrzebuje już takiej bliskości dorosłych jak rok wcześniej. Jest energiczny, bardziej zwinny i wrażliwy muzycznie, chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- tanecznych.
Czterolatek buduje swoją niezależność, zna już podstawowe reguły zachowania i świadomie się ich trzyma. Chętnie bawi się w grupie w zabawy inspirowane życiem codziennym. Dobrze sobie radzi
w zabawach konstrukcyjnych.
Nabiera dużej sprawności grafomotorycznej, co sprawia, że chętnie wykonuje różnorodne prace plastyczne. Jest to też dobry moment na wprowadzenie nauki jazdy na rowerze (chociaż nie każde dziecko
jest na to gotowe).
Schodzenie i wchodzenie po schodach jest już płynne, tak samo jak łapanie i rzucanie piłki.
W sferze emocjonalnej czterolatek zaczyna czuć potrzebę bycia odrębną jednostką, co przekłada się na przeciwstawianie się poleceniom, które wcześniej wykonywał bez protestu. Takie zachowanie jest typowe wieku i nie należy wprowadzać za nie konsekwencji (nie stosujemy określenia
kara!). Natomiast istotne jest wprowadzenie jasnych zasad i prostych poleceń bez moralizowania. A także konsekwentne ich przestrzeganie! W większości zachowania dziecka są następstwem naśladowania dorosłych.
Czterolatek demonstruje pewność siebie. Doświadcza wielu uczuć i emocji, jednak nie potrafi ich nazwać ani nad nimi panować, co powoduje chwiejność emocjonalną.
Dziecko uczęszczające do przedszkola w szybkim tempie rozbudowuje swoje słownictwo, zna już około 1500 słów. Mówi płynnie i zaczyna zadawać coraz więcej pytań o otaczającą je rzeczywistość i zachowania innych ludzi. Opowiada dłuższe historyjki, często z wymyślonymi postaciami. Ma problem z oddzieleniem świata rzeczywistego od świata fantazji, co budzi czasem obawę dorosłych. Mieści się to jednak w granicach norm rozwojowych dziecka i nie należy go za to karcić ani ośmieszać.
Wiek czterech lat to też czas, kiedy dziecko zaczyna budować bliższe relacje i potrzebuje stałego towarzysza zabawy. To etap zakończenia ewentualnych zabaw samotnych. W grupowych zabawach potrafi trzymać się zasad i chętnie wciela się w role. Im lepiej potrafi rozpoznawać swoje emocje, tym szybciej zaczyna być bardziej empatyczne wobec innych dzieci i chętnie służy pomocą. Kiedy samo czuje się przemęczone, przestraszone lub chore, szuka pocieszenia u opiekunów i rodziców.
Cechą charakterystyczną wieku rozwojowego czterolatka są lęki: lęki słuchowe, lęk przed ciemnością, wyobrażonymi postaciami, pozostaniem samemu, wyjściem mamy, przed zwierzętami.
Napięcie jest uwalniane poprzez ssanie palca, zasypianie przy zapalonym świetle, dłubanie w nosie, przeklinanie, popuszczanie moczu lub agresję skierowaną na „wroga”.
Należy zwrócić uwagę na przyczyny tych zachowań, by wkroczyć z interwencją w razie potrzeby.

Będąc wychowawcą czterolatka, należy zwrócić uwagę na pozytywne wzmocnienia w czasie zabaw, które można wykorzystać do moderowania sytuacji wychowawczych.
Należy dostarczać więcej zabawek konstrukcyjnych i bardziej ambitnych książek. Wychowawca powinien precyzyjnie odpowiadać na zadawane pytania i starać się tworzyć spójny front wychowawczy z rodzicami dziecka.
Warto pamiętać, że rozwój przebiega w innym tempie u każdego dziecka i nie należy go przyspieszać. Istnieją pojęcia: rozwój harmonijny, w swoim tempie, indywidualny.
Najlepiej stymulować rozwój przez zabawę, objaśnianie rzeczywistości i obserwację malucha. Zabawa jest podstawową forma aktywności w tym wieku i poprzez zabawę możemy kierować i wspierać rozwój dziecka.

Sytuacje, które powinny budzić nasz niepokój to:
– unikanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami,
– niewłaściwe zachowania typu lizanie, obwąchiwanie,
– nieadekwatne wybuchy agresji fizycznej wobec rówieśnika,
– obsesyjne wracanie do tematu wcześniejszej wypowiedzi,
– skoncentrowanie na jednej konkretnej tematyce i używanie języka ponad wiek rozwojowy
– nierozumienie metafor
– bardzo słaba motoryka, trudności z kolorowaniem, pisaniem i rysowaniem.
Jeżeli zauważymy u dziecka takie zaburzenia – warto poprosić o diagnozę pedagogiczną, a następnie o pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej. To ważne, gdyż wcześniejsza interwencja/ pomoc
pomoże dziecku w dalszym rozwoju, a dalej w karierze edukacyjnej.

Opracowano na podstawie pozycji „Książka nauczyciela – czterolatek” wyd. Nowa Era.
Elżbieta B. i Grażyna K.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE słuchowe

Zabawy słuchowe, w tym ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny wyrabiają wrażliwość słuchową na dźwięki mowy usprawniają utożsamianie i różnicowanie dźwięków mowy ułatwiają różnicowanie akcentu, tempa, intonacji i iloczasu mowy.
Instrumenty
Nauczyciel prezentuje dzieciom „instrumenty”: drewniane łyżki, pokrywki, plastikowe pudełka, garnek i inne przedmioty, które można znaleźć w przedszkolu. Prezentuje ich brzmienie. Następnie chowa „instrumenty” za parawanem, po czym po kolei gra na każdym, a dzieci odgadują, jaki dźwięk słyszą. Jeśli dzieci będą chciały, mogą zamienić się rolą z nauczycielem.
Echo
Nauczyciel wystukuje (np. dwoma drewienkami) prosty rytm, składający się z 2–4 uderzeń. Zadaniem dzieci jest powtórzyć ten rytm, klaszcząc w dłonie. Można utrudniać zadanie, zwiększając liczbę uderzeń, albo
zastąpić drewienka dzwonkami chromatycznymi. Dzieci mogą śpiewać sylabę „la” tyle razy, ile dźwięków zagra nauczyciel (dźwięki powinny być tej samej wysokości).
Moje imię
Każde dziecko próbuje podzielić swoje imię na sylaby, klaszcząc przy tym, tupiąc lub podskakując. Jeśli zrobi to dobrze, pozostałe dzieci naśladują je, a później nagradzają brawami.
Mucha i wąż
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w węże i muchy. Dzieli dzieci na dwie grupy. Zadaniem „węży” jest wysłuchiwanie głoski „s”. „Muchy” mają wysłuchać głoskę „z”. Nauczyciel wypowiada w dowolnej kolejności głoski, które można przedłużać (samogłoski ustne: „a”, „o”, „e”, „i”, „u”, „y” oraz spółgłoski: „f”, „w”, „sz”, „ż”, „ś”, „ź”, „s”, „z”). Kiedy wypowie głoskę „s”, „węże” pełzają po podłodze, gdy głoskę „z” – „muchy” latają po sali. Po kilku powtórzeniach następuje zamiana grup. Za pierwszym razem lepiej
korzystać z niewielkiej liczby głosek, po kilku powtórzeniach można dodawać kolejne głoski dla utrudnienia zadania.
Ile słów?
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w liczenie słów. Umawiają się, w jaki sposób będą prezentowały liczbę wyrazów – klaskanie, tupanie albo podskoki w odpowiedniej liczbie. Nauczyciel wypowiada zdania, a dzieci reagują w odpowiedni sposób. Przykładowe zdania: Przyszło lato. Lubię lody waniliowe. Lata osa koło nosa.
Pomyłka
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel czyta im dowolny wiersz, np. „Chory kotek” albo „Na wyspach Bergamutach”. Co jakiś czas wypowiada nieprawidłowo jakieś słowa, np.: choly, psysedł. Zadaniem każdego dziecka jest podniesienie ręki i zawołanie: Pomyłka!. Na zakończenie tekst zostaje ponownie przeczytany – tym razem w poprawnej formie.
Sklep
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w sklep. Zadaniem dzieci jest podanie nazwy produktu, którą wymówi nauczyciel, dzieląc ją na sylaby. Można przygotować obrazki z tymi produktami tak, by dzieci mogły podać zamówiony „towar”. Np.: ka-sza, po-mi-do-ry, buł-ki, her-ba-ta, lo-dy, bu-ty, su-kien-ka, ze-szyt.

Żabkowy papierowy fortepian

W PRZEDSZKOLU czuję się jak w DOMU

Dzień Poczty – historyjka obrazkowa

Bezpieczny przedszkolak

Wystrój sali i Żabkowy kodeks grupowy

Zebranie organizacyjne

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na organizacyjne zebranie grupowe, które odbędzie się 02.09.2020 r. o godzinie 17:00 w ogrodzie przedszkolnym.
Pozdrawiamy serdecznie,
Grażyna Krygier i Elżbieta Bochińska

Nowy rok szkolny – 2020/2021

Od września 2020 r grupa “Żabki” będzie się składać z dzieci z rocznika 2016. Poniżej kilka informacji na temat funkcjonowania grupy od nowego roku szkolnego:
– wychowawcami grupy będą panie Elżbieta Bochińska i Grażyna Krygier,
– pracownikiem obsługi będzie pani Wiesława Stróżniak,
– dziecko przynosi do przedszkola ubrania na zmianę (w razie potrzeby) w podpisanym worku; w związku z reżimem sanitarnym prosimy nie przynosić do przedszkola nic innego (w tym pluszaków, bidonów itp.),
– rodzic (lub inna osoba upoważniona) odprowadza dziecko pod przedszkole, nie wchodzi do środka – sprzed drzwi wejściowych przedszkola dziecko odbiera nauczyciel lub inny pracownik,
– dzieci w przedszkolu nie będą leżakować.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową Przedszkola oraz WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA, które są na niej zamieszczone.
Planujemy spotkanie grupowe z zachowaniem reżimu sanitarnego tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Wtedy przekażemy Państwu wszelkie informacje i odpowiemy na pytania.

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań