Przyrodnicy

Z DOSTARCZONYCH PRZEZ PAŃSTWA PIĘKNYCH ELEMENTÓW ROBIMY PALMĘ WIELKANOCNĄ.

EFEKT BĘDZIE BEZCENNY… 🙂

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 NA OS. LECHA NA SALI GIMNASTYCZNEJ ODBYŁY SIĘ ZAWODY SPORTOWE.
W BIBLIOTECE POSŁUCHALIŚMY OPOWIEŚCI O FASOLCE. SPACEREM WRÓCILIŚMY DO PRZEDSZKOLA.

SPOTKANIE W RAMACH WARSZTATÓW STOMATOLOGICZNYCH. JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O HIGIENĘ JAMY USTNEJ?

PROWADZIMY HODOWLĘ HIACYNTÓW I ZAPISUJEMY OBSERWACJE WZROSTU

PRACA ZBIOROWA W TEMACIE FRYDERYKA CHOPINA

WSPOMNIENIE BALU KARNAWAŁOWEGO

PAPIEROPLASTYKA NA TŁUSTY CZWARTEK

ZAJĘCIA W RAMACH PREORIENTACJI ZAWODOWEJ. TATA HANI I TRENER KOSZYKÓWKI

MY I KOSMOS. PRACA ZBIOROWA

DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ KOBIET, NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE, ŻE DZISIAJ ŚWIĘTO DZIEWCZYNEK…

PRACUJEMY. TRENING MOTORYKI.

KWIATY DLA NAS, DZIEWCZYNEK I KOBIET…

RYTMIKA I WIOSENNE RYTMY

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE MARZEC 2022          PRZYRODNICY

KRĘGI TEMATYCZNE:    ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE I RODZIME,       WIOSNA RADOSNA

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne), wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm); obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy),
 • łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące, poznawanie wybranych owadów                      i ich roli w rozwoju roślin, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie;
 • poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie,
 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (pojęcie przedwiośnie), pierwsze kwiaty, powracające ptaki, kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach               i krzewach
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

            obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (filmy, książki) prac wiosennych na działkach

            i w polu

 • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania                              w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
 • poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
 • rozwiazywanie zagadek, rebusów
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, doskonalenie motoryki małej i dużej
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

      posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym

      i porządkowym

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy,

        pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle,

ptaki, przedmiotów – parasol itp.

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru. Trening umiejętności (doskonalenie)
 • korzystanie z ruchu na wolnym powietrzu w zależności od aury.

ZAŁOŻENIA DYDAKYCZNO – WYCHOWAWCZE LUTY 2022.

Tematy kompleksowe: teatr, bajki, kosmos, pieniądze.

 • Poznawanie/utrwalanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem
 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń
 • Analiza i synteza sylabowa/ próby głoskowej. Ćwiczenia grafomotoryczne
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.
 • uczestniczenie w porannych zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii/ on line
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu.
 • Poznawanie/ utrwlanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).
 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie, w sposób pośredni, zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.
 • stosowanie różnych technik i metod twórczych, np.: oskomatów (uzupełnianie bazgrołów tak, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii itp.
 • prezentowanie i ocenianie własnych wytworów, zadań i obowiązków
 • podejmowanie nowych, trudniejszych.
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób wykonujących różne zawody (dostępne bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE /STYCZEŃ

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków w karmnikach i nie tylko
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech
 • poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa, wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz, zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek (trening pamięci)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych.
 • Korzystanie z ruchu na wolnym powietrzu (w zależności od aury)

NASI MAILI CUKIERNICY I ICH DZIEŁO

PREZENTY MIKOŁAJKOWE

MALUJEMY

PRACUJEMY

KALENDARZ ADWENTOWY KSIĄŻECZKOWY

MIKOŁAJKOWE BUTY

KONKURSOWY ŁAŃCUCH

EKSPERYMENTY PLASTYCZNE. ZIMOWE WIDOKI

URODZINY TOSI. 100 LAT

NASZA SALA

DEKORUJEMY OKNA

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE „PRZYRODNICY” GRUDZIEŃ 2021

Przyroda

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.

W świecie techniki  

 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Rodzina

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Świat wartości

 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Aktywność językowa

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

Elementy matematyki

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

W świecie sztuki – muzyka, plastyka

 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów. poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik
 • współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach porannych, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych

Cele ogólne projektu „Prezenty”

 • wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń
 • kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych

tworzenie warunków do samodzielnej aktywności plastycznej, rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

DZIEŃ POSTACI Z BAJKI

BAL JESIENI

Założenia dydaktyczne i wychowawcze na listopad

Kręgi tematyczne: Moja rodzina, Mój dom, Moje prawa i obowiązki

Założenia:

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie)
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas wyjść do ogrodu, gromadzenie doświadczeń oraz konstruktywne budowanie wiedzy.

Grupa: Przyrodnicy                ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE na październik

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • doświadczanie polisensoryczne: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku (owoce)
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki)
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym, nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 •  Analiza i synteza sylabowa, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, słów ze zdań
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, zjawiska atmosferyczne
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem, ilustracyjnych, tanecznych, przy akompaniamencie instrumentu, opowieściach ruchowych, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i gimnastyce: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, skoku, podskoku, z elementem rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem

Wirtualny spacer

Skip to content

Ta strona korzysta z plików cookies. więcej informacji

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję”, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij