Przyrodnicy

Święto Samiego

Święto Oli

Święto Gabrysi

A na naszym parapecie zielono


Założenia na maj

Nowinki z wiejskiego podwórka

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego,
 • czyta nazwy zwierząt żyjących na wsi,
 • tworzy rodziny zwierząt; prawidłowo nazywa ich członków,
 • wymienia produkty pochodzące od zwierząt,
 • dzieli nazwy zwierząt na sylaby i głoski,
 • wymienia nazwy domów wybranych zwierząt.

Wiosna na łące

Dziecko:

 • wypowiada się na temat mieszkańców łąki,
 • wymienia etapy rozwojowe żab,
 • wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody,
 • omawia cykl rozwojowy motyla,
 • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt.

Poznajemy różne zawody

Dziecko:

 • wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich,
 • wymienia narzędzia pracy krawcowej,
 • wypowiada się na temat pracy ogrodnika,
 • wymienia zawody, które chciałoby wykonywać w przyszłości,
 • wybiera przedmioty potrzebne do wykonywania danego zawodu.

Nasi kochani rodzice

Dziecko:

 • podaje imiona swoich rodziców,
 • opisuje sposoby spędzania czasu z rodziną,
 • rozpoznaje i nazywa nominały monet i banknot 10 zł,
 • szuka w kalendarzu podanych dni,
 • liczy w zakresie dziesięciu.

Założenia na kwiecień

 1. Chciałbym być sportowcem

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa literę j: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Recytuje wiersz
 • Chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu
 • Dzieli słowa na głoski,
 • Rysuje, uzupełnia pracę wycinanką
 • Wie, do czego służy stadion
  

2. Cuda i dziwy

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa literę f: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Wyjaśnia, dlaczego należy dbać o Ziemię
 • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Wskazuje kierunek linii melodycznej
 • Wykonuje formę przestrzenną według własnego pomysłu
 • Liczy w zakresie dziesięciu
 • Wyjaśnia na czym polega zjawisko dnia i nocy
 • Stosuje słowo gwiazdozbiór

3. Mali strażnicy przyrody

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa literę ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Rozpoznaje pozytywne zachowania wobec przyrody i negatywne zachowania wobec przyrody
 • Dba o najbliższe otoczenie
 • Wyklaskuje rytm, ilustruje piosenkę ruchem
 • Liczy w zakresie dziesięciu
 • Segreguje odpady
 • Nie niszczy roślin
 • Prawidłowo wymawia głoski s, sz -w izolacji i w połączeniu z innymi głoskami

4. Jestem Polakiem i Europejczykiem

Dziecko:

 • Rozpoznaje literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Dzieli swoje imię na sylaby i na głoski
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane charakterystyczne miejsca znajdujące się w jego miejscowości
 • Rozpoznaje godło i flagę Polski
 • Wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski
 • Wymienia wybrane kraje należące do Unii Europejskiej

Pisanki, pisanki kolorowe jajka…

A nas już odwiedził Zajączek Wielkanocny ..

Wielkanoc tuż tuż

Jak powstał zielony parapet

Kodowanie na dywanie

Założenia na marzec

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną

Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta

Wiosenne przebudzenie” sadzenie różnych roślin w ogrodzie przedszkolnym i w sali

Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej urządzanie kącika

Zapoznanie dzieci z optymalnymi warunkami hodowli roślin;

Zapoznanie z cyklem rozwojowym roślin;

Zachęcanie dzieci do samodzielnego przygotowywania zdrowego jedzenia

Wykorzystanie różnych typów pogody do aktywności na świeżym powietrzu;

Uzmysłowienie dzieciom, aby ubierały się adekwatnie do pogody;

Zapoznanie dzieci ze zmianami dotyczącymi wyglądu roślin w danej porze roku;

Wzbogacanie słownictwa dzieci; sylabizowanie; poznawanie kolejnych liter

Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kodowania na dywanie , zabawa robotami edukacyjnymi

Balik u Przyrodników

Założenia na luty

 Jestem samodzielny w kuchni

Dziecko:

– wymienia elementy wyposażenia kuchni,

– rozpoznaje i nazywa literę g: małą i wielką ,

– układa wyraz z liter,

– wymienia pory dnia,

– dzieli słowa na głoski,

– głośno liczy,

– przestrzega ustalonych zasad.

 Znamy te baśnie

Dziecko:

– dzieli słowa na głoski,

– wymienia bohaterów znanych baśni,

– rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką,

-wie, jak powstaje papier,

– wymienia etapy powstawania książki,

– rozpoznaje i wskazuje liczbę 8 (5-latki), nazywa i pisze (6-latki).

Chciałbym być matematykiem

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką

– wymienia nazwy miesięcy,

– wie, do czego służy zegar

– stosuje określenia: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo,

– liczy w zakresie ośmiu,

– stosuje określenia: dłużej, krócej.


No wreszcie zima ze śniegiem:))))

   

 Nowe zabawki w sali

      

Założenia na styczeń

 1. Zwierzęta są głodne

Dziecko:

 • wypowiada się na temat dokarmiania ptaków,
 • rozpoznaje i nazywa literę s: małą i wielką (drukowaną – 5 latki, pisaną – 6 latki)
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 7 (5 latki),
 • śpiewa piosenkę “Ptasi bar”
 • wymienia kolejno dni tygodnia
 • przedstawia w formie plastycznej tydzień ze swojego życia
 • dzieli słowa na głoski

2. Zabawy na śniegu

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawie twórczej,
 • rozpoznaje i nazywa literę n: małą i wielką (drukowaną – 5 latki),
 • bezpiecznie bawi się zimą,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • segreguje przedmioty ze względu na dwie cechy
 • rozpoznaje piosenki po usłyszeniu ich rytmu
 • wymienia nazwy wybranych sportów zimowych
 • wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą,
 • rysuje bałwana według tekstu wiersza

3. Odwiedzili nas babcia i dziadek

Dziecko:

 • podaje określenia babci i dziadka,
 • rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką (drukowaną – 5 latki, )
 • liczy w zakresie siedmiu,
 • recytuje wiersz,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • śpiewa piosenkę,
 • wykonuje samodzielnie upominek

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

6 grudnia Mikołajki

        

Gimnastyka korekcyjna na świeżym powietrzu

    

Co tu widzisz?…

        

100 lat dla Antosia

     

Gry, puzzle, klocki…

    

Urodziny Amelki

     

Urodziny Agatki

  

Święto Mirona

     

Założenia na grudzień

 Tu rosły paprocie

Dziecko:

 • koloruje rysunek,

 • dzieli słowa dinozaur na sylaby,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • podaje słowa rozpoczynające się określoną głoską,

 • porusza się na czworakach,

 • rozpoznaje i nazywa literę l: małą i wielką, drukowaną,

 • czynnie uczestniczy w zabawach,

 • poznaje etapy rozwoju dinozaura,

 • odszukuje takie same ślady,

 • reaguje na sygnał,porównuje dwa rodzaje węgla,

 • rysuje węglem,

 • wymienia produkty powstałe z węgla,

 • wypowiada tekst w różny sposób.

 • uważnie słucha wiersza,

 • odpowiada na pytania,

Nadchodzi Zima

Dziecko:

 • oglądanie obrazów,

 • podaje rozwiązanie zagadek,

 • wymienia nazwy kolejnych pór roku,

 • uczestniczy w zabawie,

 • rozpoznaje i nazywa literę y: małą, drukowaną,

 • przestrzega ustalonych zasad,

 • podaje swoje skojarzenia,

 • wyciąga wnioski,

 • segreguje ubrania,

 • rysuje drogę chłopca do domu,

 • rysuje bałwanka,

 • wie, kiedy jest szron, kiedy pada śnieg lub grad, kiedy jest zamieć, a kiedy – odwilż

 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 6, rozumie sens dodawania,

 • uzupełnia zdjęcie odpowiednimi elementami,

 • maluje na kartkach o różnej fakturze,

 • obserwuje przyrodę,

 • opowiada historyjkę,

Święta Święta

Dziecko:

 • ogląda książki,

 • porównuje gałązki

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • wypowiada się na temat świąt Bożego Narodzenia,

 • reaguje na przerwę w grze,

 • rozpoznaje i nazywa literę r: małą i wielką, drukowaną,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,

 • porusza się przy piosence,

 • porównuje ozdoby choinkowe,

 • śpiewa kolędy

 • podaje nazwę ozdoby w liczbie mnogiej,

 • powtarza tekst,

 • przedstawia dane uczucie,

 • wymienia zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia

Założenia na listopad

Jesienne nastroje
Dziecko

 • utrwala nazwy pór roku,
 • rozpoznaje i nazywa literę i: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • bierze udział w zabawach muzycznych, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • zostaje zapoznane ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
 • rozwija sprawność manualną,
 • rozwija umiejętność liczenia, utrwala figury geometryczne (trójkąt).

Dbam o zdrowie
Dziecko

 • wyodrębniania w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczy głoski w słowach; układa słowa rozpoczynające się, kończące się daną głoską,
 • rozpoznaje i nazywa literę t: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozumie znaczenie zdrowia dla każdego człowieka,
 • poznaje zawód stomatologa,
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 5,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Moje domowe zwierzątko
Dziecko

 • rozpoznaje i nazywa literę d: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwija umiejętność liczenia, utrwala figury geometryczne (prostokąt),
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizuje ruchem do dowolnej muzyki.

Polska, moja ojczyzna
Dziecko

 • zna symbole narodowe,
 • opowiada treść legendy o Lechu, Czechu i Rusie,
 • zna treść hymnu,
 • potrafi zachować właściwą postawę podczas śpiewania hymnu,
 • zauważa na państwowych budynkach symbole narodowe.

Urządzenia elektryczne
Dziecko

 • rozpoznaje i nazywa literę k: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
 • utrwala figury geometryczne,
 • porównuje liczebności zbiorów,
 • zwraca uwagę na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym,
 • poznaje różne sposoby otrzymywania energii,
 • poznaje złe przewodniki ciepła i dobre przewodniki ciepła.

Założenia na  październik

Jesień w sadzie

Dziecko

 • określa wyposażenie sklepu; wie, na czym polega praca ekspedientki,
 • rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną,
 • wymienia nazwy drzew owocowych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, zabawach ruchowych
 • liczy w zakresie sześciu,
 • stosuje słowa owoce egzotyczne,
 • określa, czy w zbiorach jest tyle samo elementów,
 • rozpoznaje i wskazuje liczby 1 i 2,
 • wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki,

Jesień na działce

Dziecko

 • wykorzystuje warzywa do wielu ćwiczeń,
 • rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną
 • reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki,
 • wykonuje odbitki, wykorzystując przygotowane matryce,
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 3,
 • układa proste dialogi i opowiadania
 • inscenizuje dany utwór,

O sobie samym

Dziecko

 • rozpoznaje i nazywa emocje – swoje i innych,
 • rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną;
 • bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • rozpoznaje i nazywa kwadrat,
 • przyporządkowuje bohaterom odpowiednie barwy – ciepłe lub zimne,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • układa rytmy dwuelementowe i wieloelementowe i je kontynuuje,

Nasze zmysły

Dziecko

 • nazywa części swojego ciała,
 • rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną
 • nazywa poszczególne zmysły,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • dodaje i odejmuje w dostępnym mu zakresie,
 • rozpoznaje i wskazuje liczbę 4,
 • rozpoznaje swoje odbicie w lustrze,
 • rozumie, że noszenie okularów korekcyjnych jest koniecznością

   

W naszej grupie powstało Kółko Konstruktorskie i Kółko Origami..

       

Jak na “Przyrodników ” przystało postanowiliśmy posadzić tulipany które zakwitną na wiosnę …..:)

       


 

Założenia na wrzesień

1. Poznajemy przedszkole

Dziecko:

 • zna pomieszczenia w przedszkolu i wie do czego służą,
 • dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie kolegów i koleżanek, potrafi je określić,
 • wymienia zwyczaje i zasady panujące w przedszkolu,
 • wyraża muzykę ruchem,
 • dzieli słowa na sylaby
 • liczy zdania w wypowiedzi

2. Droga do przedszkola

Dziecko:

 • rozpoznaje na ulicy zachowania prawidłowe i nieprawidłowe,
 • rozpoznaje pasy i znak przejścia dla pieszych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rozpoznaje i nazywa różne pojazdy,
 • powtarza usłyszany rytm; ilustruje piosenkę ruchem,
 • rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne,
 • łączy pierwsze sylaby tworząc wyraz,
 • określa pierwszą głoskę w nazwach zdjęć i obrazków
 • nazywa i kreśli linie: pionowe, poziome i ukośne

3. Nadeszła jesień

Dziecko:

 • obserwuje rośliny, zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu
 • śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem,
 • łączy w pracy plastycznej różne techniki,
 • rozpoznaje i nazywa koło,
 • prawidłowo wymawia głoski b, p
 • wykonuje pracę plastyczną techniką frotażu,
 • stosuje słowa: rezerwat przyrody, ochrona przyrody

4. Co robią zwierzęta jesienią?

Dziecko:

 • naśladuje głosy zwierząt,
 • posługuje się liczebnikami od jeden do sześć w aspektach głównym i porządkowym,
 • wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,
 • rozpoznaje natężenie dźwięków,
 • układa kompozycję w układzie pasowym, według wzoru,
 • stosuje określenia: przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie
 • wykonuje zwierzątko z materiału przyrodniczego

PRZYRODNICY 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Witamy w nowym roku szkolnym. Dla większości osób, będzie to już trzeci wspólny rok.
W naszej grupie pojawiły się też nowe osoby, które witamy szczególnie serdecznie.

Grupa “Przyrodników” będzie w tym roku pracować w godzinach 6.00 – 16.00.

Nowa sala dzieci w tym roku – to sala “rytmiczna”, której okna są nad wejściem do przedszkola. Dzieci będą mogły pomachać na pożegnanie. 


Życzymy wszystkim Państwu oraz dzieciom dobrego, zdrowego roku szkolnego!

 

 

 

 

 

 

 

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań