Rekrutacja

Rodzice dzieci zakwalifikowanych (nowo przyjętych) w dniach 16-21 kwietnia składają w naszym przedszkolu Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego, które można pobrać w Sekretariacie Przedszkola, na stronie Nabór lub poniżej. Niedostarczenie Potwierdzenia woli zapisu w wymaganym terminie (tj.16-21 kwietnia 2021) do Sekretariatu Przedszkola jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu.


Szanowni Rodzice,

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji na rok 2021/2022. Prosimy o dostarczanie do przedszkola kompletu oryginałów, ponieważ załączane przez Państwa pliki w systemie Nabór są nieczytelne.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na dołączane przez Państwa dokumenty – w Uchwale Rady Miasta Poznania znajduje się dokładny wykaz dokumentów, które należy dołączyć do Wniosku.

Skip to content